Datafeed

Cập nhật dữ liệu Amibroker

Dữ liệu chính xác cho khách hàng phân tích kỹ thuật

Cập nhật liên tục những diễn biến mới nhất trên thị trường

Giao diện đơn giản dễ sử dụng

Biểu phí

GÓI CƠ BẢN

Gồm dữ liệu giao dịch của các mã cơ sở, phái sinh và các chỉ số tại thị trường Việt Nam.

 • TOÀN BỘ dữ liệu EOD lịch sử
 • Cập nhật LIÊN TỤC trong phiên
 • Đã có dữ liệu CHI TIẾT đến từng tick
 • TỰ ĐỘNG điều chỉnh giá EOD mã hưởng quyền
 • Dùng thử miễn phí
  5 NGÀY
  Đầy đủ tất cả tính năng
  Gói 2 tháng
  149.000 VND
  Gói 12 tháng
  699.000 VND
  Tiết kiệm 21.8%  Hướng dẫn

  Tải file hướng dẫn
  HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP DỮ LIỆU EOD
  HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP DỮ LIỆU INTRADAY

  Tham khảo thêm các câu hỏi thường gặp khác tại đây.

  Góp ý


  Quý khách cần đăng nhập để thanh toán