ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SẢN PHẨM DATAFEED

Khi Quý khách thực hiện cài đặt, thanh toán phí dịch vụ và/hoặc sử dụng Sản Phẩm Datafeed, Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và đồng ý sử dụng Sản phẩm DATAFEED do VNDIRECT cung cấp và tuân thủ tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng sản phẩm Datafeed (bao gồm cả các quy định sửa đổi, bổ sung). Nếu quý khách không có ý định sử dụng Datafeed hay không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC THANH TOÁN, CÀI ĐẶT và SỬ DỤNG sản phẩm Datafeed.

1. Điều kiện sử dụng Sản phẩm Datafeed

 1. Sản phẩm Datafeed (sau đây gọi tắt là "Sản Phẩm") do Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT cung cấp, là phần mềm cung cấp dữ liệu cho phần mềm phân tích kỹ thuật.
 2. Quý khách phải tự trang bị phầm mềm phân tích kỹ thuật Amibroker. Để làm rõ gói dịch vụ Datafeed không bao gồm phí bản quyền sử dụng phần mềm Amibroker, Quý khách chịu mọi trách nhiệm liên quan đến cài đặt và sử dụng phần mềm Amibroker trên máy tính của Quý khách.
 3. Sản Phẩm dành cho đối tượng khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dữ liệu để phân tích kỹ thuật, đã đăng ký sử dụng Sản Phẩm và đồng ý tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Sản Phẩm này.
 4. Quý khách khẳng định và đảm bảo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia quan hệ dân sự này. Quý khách chấp nhận mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng tên và tài khoản của Quý khách để sử dụng Sản phẩm.
 5. Quý khách có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin mà VNDIRECT yêu cầu khi tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ.
 6. Mọi chính sách áp dụng đối với Sản Phẩm do VNDIRECT toàn quyền quyết định. Chính sách áp dụng có thể khác nhau giữa các đối tượng khách hàng khác nhau. VNDIRECT có thể thay đổi chính sách áp dụng đối với Sản Phẩm bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

2. Quy định về gói dịch vụ, kích hoạt dịch vụ và hiệu lực của các gói dịch vụ

 1. Căn cứ vào khả năng và nguồn dữ liệu, VNDIRECT có quyền định danh và tổ chức các gói dịch vụ với phạm vi dữ liệu và dịch vụ khác nhau. Các gói dịch vụ cung cấp sẽ được công bố trên trang thông tin chính thức của Sản phẩm Datafeed.
 2. Kích hoạt dịch vụ: Gói dịch vụ sẽ được kích hoạt trong vòng 01 (một) ngày làm việc sau khi Quý khách đã thanh toán đầy đủ các loại Phí liên quan và cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định của VNDIRECT. VNDIRECT sẽ không chịu trách nhiệm nếu dịch vụ được kích hoạt chậm so với thời gian quy định hoặc không thể kích hoạt do Quý khách cung cấp thông tin sai lệch hoặc cung cấp chậm thông tin.
 3. VNDIRECT có trách nhiệm gửi tin nhắn xác nhận dịch vụ đã được kích hoạt thành công và thời hạn sử dụng dịch vụ qua số điện thoại hoặc email (trong trường hợp các Bên có thỏa thuận) mà Quý khách đã đăng ký trên hệ thống của VNDIRECT. Lưu ý rằng Chúng tôi chỉ chấp nhận số điện thoại di động tại Việt Nam. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp do các thông tin địa chỉ email/ số điện thoại di động/tên đăng nhập/thông tin xác thực Quý khách cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác dẫn đến không nhận được thông tin xác nhận của Chúng tôi hoặc kích hoạt dịch vụ không thành công.
 4. Hiệu lực của các gói dịch vụ: được tính kể từ khi VNDIRECT kích hoạt dịch vụ theo quy định tại mục 2.b ở trên đến hết thời gian của gói dịch vụ tương ứng (bao gồm cả khuyến mãi). Hiệu lực của gói dịch vụ được hiển thị trên giao diện chính của Sản phẩm sau khi Quý khách đăng nhập thành công.
 5. VNDIRECT có quyền hủy thời hạn hiệu lực còn lại của các gói dịch vụ và ngừng cung cấp dịch vụ vĩnh viễn đối với Quý khách nếu phát hiện Qúy Khách có hành vi giả mạo hoặc hành vi có thể gây ảnh hưởng đến Sản phẩm và VNDIRECT.

3. Quy định về Phí sử dụng dịch vụ và các khoản phí phát sinh

 1. Khách hàng sử dụng Sản Phẩm có nghĩa vụ trả Phí sử dụng Sản Phẩm theo mức quy định tại Biểu phí trên trang thông tin chính thức của Sản phẩm Datafeed.
 2. Phí sử dụng Sản phẩm công bố trên trang thông tin chính thức của Datafeed là mức phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định.
 3. Tổng số tiền thanh toán có thể sẽ lớn hơn Phí sử dụng Sản phẩm do phát sinh phí thực hiện giao dịch thanh toán theo chính sách của các ngân hàng thanh toán. VNDIRECT không chịu trách nhiệm với các khoản phí phát sinh này.
 4. Trong trường hợp Quý khách không thanh toán Phí sử dụng Sản Phẩm (tương ứng với thời gian sử dụng Sản Phẩm) thì VNDIRECT có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ cho đến khi Quý khách thanh toán đầy đủ (các) khoản Phí theo đúng quy định.

4. Quy định về thanh toán

 1. VNDIRECT có quyền chỉ định hình thức thanh toán Phí sử dụng Sản phẩm tùy thuộc vào tình hình thực tế.
 2. Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, VNDIRECT có thể yêu cầu xác thực thẻ đối với một số giao dịch nhất định. Nếu giao dịch của Quý khách nằm trong diện cần xác thực thẻ, Quý khách sẽ nhận được yêu cầu xác thực thẻ gửi về địa chỉ email Quý khách dùng để đăng ký dịch vụ. Trong trường hợp không liên lạc được với Quý khách theo các thông tin được cung cấp, VNDIRECT được quyền tạm thời ngừng dịch vụ.
 3. Trong trường hợp thanh toán bằng hình thức trực tuyến (bằng thẻ nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế), nếu phía Ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán xác nhận giao dịch giả mạo, VNDIRECT có quyền hủy phần thời hạn còn lại của gói dịch vụ và có quyền ngừng cung cấp dịch vụ vĩnh viễn.

5. Quy định về hoàn phí hoặc thay đổi thời hạn sử dụng Sản phẩm

 1. Trong mọi trường hợp, mọi khoản phí đã được Quý Khách thanh toán cho VNDIRECT sẽ không đươc VNDIRECT hoàn trả trừ trường hợp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong trường hợp khi giao dịch, tài khoản của Quý khách đã bị trừ tiền nhưng hệ thống của Chúng tôi không ghi nhận thanh toán của Quý khách, và Quý khách không nhận được xác nhận kích hoạt dịch vụ của Chúng tôi.
 2. Khi dịch vụ đã được kích hoạt theo gói dịch vụ thì Quý khách không thay đổi được thời hạn sử dụng dịch vụ Sản phẩm.
  VNDIRECT sẽ xem xét nhưng không có nghĩa vụ đồng ý việc phong tỏa tài khoản của Quý khách và giữ lại thời gian sử dụng Sản phẩm còn lại cho đến khi Quý khách thông báo kích hoạt lại dịch vụ nếu Quý khách đã hoàn thành việc thanh toán Phí sử dụng Sản phẩm nhưng có lý do chính đáng để không thể sử dụng Sản phẩm trong một thời gian dài (tối thiểu 1 tháng) như đã thanh toán. Trong các trường hợp trên, Quý khách vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua tổng đài 1900 5454 09 để được trợ giúp.

6. Quy định về thay đổi thông tin và trợ giúp

 1. Nếu Quý khách không nhận được xác nhận kích hoạt dịch vụ bằng tin nhắn hoặc email trong vòng 1 ngày làm việc sau khi thanh toán thành công, Quý khách vui lòng liên hệ với tổng đài 1900 5454 09 để được trợ giúp.
 2. Để thay đổi thông tin tên đăng nhập và/hoặc bổ sung thông tin xác thực (ID tự sinh của Google, Facebook), Quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900 5454 09 hoặc gửi email tới địa chỉ support@vndirect.com.vn từ đúng số điện thoại/địa chỉ email mà Quý khách đăng ký khi thanh toán để được trợ giúp.
 3. Phụ thuộc vào thông tin cung cấp, VNDIRECT có quyền yêu cầu cung cấp bổ sung các thông tin xác thực khác để thay đổi thông tin kích hoạt dịch vụ.
 4. Trong trường hợp Datafeed có tính năng mới hoặc các thông báo liên quan đến dịch vụ sẽ được công bố trên trang thông tin chính thức của Datafeed và/hoặc qua địa chỉ thư điện tử Quý khách đã đăng ký.

7. Quy định về cài đặt và thiết lập

 1. VNDIRECT có thể hỗ trợ Quý khách thiết lập cấu hình để Amibroker đọc/cập nhât/hiển thị dữ liệu của Datafeed trong trường hợp Quý khách đã cài đặt sẵn Amibroker trên máy tính.
 2. VNDIRECT không có nghĩa vụ hỗ trợ khách hàng cài đặt phần mềm Amibroker. Quý khách chịu hoàn toàn trách nhiệm về các lỗi xảy ra do sử dụng phần mềm Amibroker bẻ khóa (crack) hoặc do không có bản quyền Amibroker trong quá trình sử dụng sản phẩm.

8. Các quy định khác

 1. Dữ liệu do Sản Phẩm cung cấp chỉ nhằm mục đính tham khảo cho Quý khách và không chứa bất kỳ yếu tố nào mang tính chất mời, chào, tư vấn mua/bán, hứa hẹn lợi ích, cam kết chia sẻ rủi ro hoặc bất kỳ nội dung nào trái pháp luật đối với bất kỳ chứng khoán nào. Quý khách tự chịu trách nhiệm và rủi ro liên quan đến việc đầu tư, kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch của mình. VNDIRECT không có bất kỳ trách nhiệm gì đối với bất cứ vấn đề, rủi ro, thiệt hại nào của Quý khách phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Quý khách tham khảo, sử dụng Sản Phẩm.
 2. VNDIRECT có quyền được sử dụng những thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp hoặc từ những dịch vụ khác của VNDIRECT cho việc nghiên cứu, phân tích để vận hành và cải thiện dịch vụ của VNDIRECT. VNDIRECT cũng có quyền chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong một số trường hợp đặc biệt, như theo yêu cầu của pháp luật, để ngăn ngừa gian lận hoặc những tổn thất có thể và đảm bảo an ninh mạng và dịch vụ.
 3. Quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ đối với Sản Phẩm đều thuộc sở hữu của riêng VNDIRECT. Không tổ chức và/hoặc cá nhân nào được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển, hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao, tổ chức kinh doanh và/hoặc sử dụng trái phép một phần hoặc toàn bộ Sản Phẩm dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VNDIRECT.